چگونه بهترین سینک را بشناسیم

نکاتی در حوضه سینک

/notes-on-the-sink-basin/

سینك های دولگن و سه لگن این سینک ها مناسب افرادی است كه معمولاً ظرف ها را با دست می شویند. می توانید در یك طرف ظرف های كثیف را بریزید و در طرف دیگر آنها را شسته و آبكشی نمایید. اندازه باید سینكی را انتخاب كنید كه به راحتی با فضایی كه در اختیار دارید هماهنگ شود. برخی از افراد تصور می كنند...